30 May 2014

一個人生活葉子在窗外輕輕搖動 人行道沒有行人走過
鏡子裡的我很不像我 自從你離開了我變得很軟弱

你的影子在每一個角落 好像是在提醒著我
少了你的陪伴 我現在有多寂寞

我想我可以習慣一個人生活 我想我可以假裝不曾愛過
冰涼的夜裡讓眼淚溫熱我

我想我可以習慣一個人生活 在記憶裡面擦去你的承諾
愛情怎麼會是這個結果

葉子在窗外輕輕搖動 人行道沒有行人走過
鏡子裡的我很不像我 自從你離開了我變的很軟弱

你的影子在每ㄧ個角落 好像是在體醒著我
少了你的陪伴 我現在有多寂寞

我想我可以習慣一個人生活 我想我可以假裝不曾愛過
感覺如果要走誰能說

我想我可以習慣一個人生活 在記憶裡面擦去你的承諾
愛情是個夢而我睡過頭

我想我可以習慣一個人生活 記憶裡面擦去你的承諾
愛情是個夢而我 睡過頭

No comments:

Post a Comment